Slik kobler du Alexa til LG Smart TV (2023)

Du kan bruke Alexa til å kontrollere smarthjemenhetene dine, sjekke været og til og med spille musikk. Hvis du har en LG Smart TV, kan du koble den til Alexa for å kontrollere den med stemmen din. Fra og med 2020 har LG Smart TV-er Alexa innebygd; selvfølgelig må Alexa konfigureres på den nye TVen; du må sette opp TV-en og Alexa. Du må gå gjennom en enkel oppsettprosess for å aktivere den. Men først må du sørge for at din LG Smart TV er kompatibel med Alexa.

Du kan sette opp Alexa på TV-en din på to måter.
Full konfigurasjon:LG ThinQ + Alexa smarthusprogram). Med dette oppsettet kan du også kontrollere andre LG-enheter i hjemmet ditt via Alexa. Du må ha en LG-konto, eller du må opprette en.
Forenklet konfigurasjon:Registrer TV-en din som et Alexa-punkt. Med dette oppsettet kan du kontrollere TV-en din gjennom Alexa og andre enheter i hjemmet som er koblet til Alexa. Alt du trenger er en Amazon-konto.

Innhold

Hvilke LG Smart TV-er er kompatible med Alexa

Som nevnt ovenfor, før du setter opp Alexa på din LG Smart TV, må du sørge for at Smart TV er kompatibel. For LG må du sørge for at WebOS-versjonen på din LG Smart TV er 4.0 eller høyere. Dette er TV-er fra 2018 og senere TV-modeller.

LG TV-er 2018-2019 med Alexa-støtte, hva betyr det

2018-2019 – LG TV-er støtter Alexa, men du må ha en egen Alexa-enhet for å kontrollere TV-en. Du styrer TV-en via din Alexa-enhet og LGs Smart Home-programvare. Du kan kontrollere TV-en din ved å gi Alexa-kommandoer.

LG TV-er 2020-2023, Alexa innebygd, hva betyr det

Fra og med 2020 har TV-er Alexa innebygd; du kan jobbe direkte med Alexa ved å bruke stemmestyring av TV-en. For å gjøre dette, må du bruke Magic Remote. Du trykker på Alexa-aktiveringsknappen og snakker ved hjelp av fjernkontrollens mikrofon. Alexa mottar kommandoen og kan kontrollere TV-en eller utføre andre handlinger.

Jak podłączyć Alexę do LG Smart TV (2)

LG TV-kompatibilitetstabell etter år med Alexa

ÅrOS-versjonModell TVAlexa
2023webOS 23OLED*3, Nano*** *, U ***innebygd
2022webOS 22OLED*2, Nano***Q*, UQ***innebygd
2021webOS 6.0OLED*1, Nano***P*, UP***innebygd
2020webOS 5.0OLED*X, Nano***N*, UN***innebygd
2019webOS 4.5OLED*9,SM***, UM***Kun kontroll, en separat Alexa-enhet må kjøpes
2018webOS 4.0OLED*8, SK***, Storbritannia***Kun kontroll, en separat Alexa-enhet må kjøpes

Du kan se kompatibilitetsdiagrammet for LG TV og Alexa. Du kan også sjekke hvilken versjon av WebOS TV-en din bruker for å se om du kan aktivere Alexa. For å sjekke fastvareversjonen:

 • gå tilInnstillinger, og velg deretterGenerelldeAlle innstillinger.
 • Her må du finne entenEnheter > TVellerStøtte iavhengig av WebOS-versjonen.
 • I den siste menyen velger du et alternativTV-informasjon. Du får detaljert informasjon om TV-en din, inkludert WebOS-versjonen.

Hvis versjonen din er over 4.0, støtter Smart TV-en din Alexa, og du kan starte oppsettprosessen.

Hvordan sette opp Alexa på LG Smart TV (full oppsett, Alexa+LG ThinQ)

La oss nå ta en titt på hvilke trinn du må følge for å sette opp Alexa på din LG Smart TV. Det blir ikke lett; du trenger smarttelefonen og tilleggsapplikasjoner. Så før du begynner, sørg for at du er koblet til Internett og har tilgang til smarttelefonen. I tillegg vil instruksjonene variere avhengig av din WebOS-versjon.

Hvis du har WebOS under 5.0, TV SK, SM, UK, UM 2018-2019-serien.

Hvis du har WebOS versjon 4.0 eller 4.5, må du gjøre følgende:

 • Kjør programmetSett opp TV for Amazon Alexafra startskjermen eller gå tilInnstillinger,deretterTilkoblinger, så løplenke til enheter for stemmestyring.
 • Last ned til smarttelefonenAmazon Alexa-applikasjonenog logg inn på kontoen din.
 • Klikk deretter på i Alexa-appenMer.
 • Derfra velger du et alternativFerdigheter og spill.
 • Velg søk og søkLG ThinQ. Når du har funnet varen du vil ha, trykker du på knappenAKTIVERT Å BRUKE.
 • Tilhørerlogg inn på din LG-kontoog følg instruksjonene på skjermen.
 • Discover Devices-siden åpnes automatisk for deg. Trykk påOPPDANN ENHETER.
 • Velg din TVfra listen.
 • På TVdu bør se meldingenat den er koblet til LG ThinQ-ferdigheten.
 • Nå kan du kontrollere TV-en med Alexa-appen.

Vær oppmerksom på at du trenger en smarttelefon for å kontrollere Alexa.

Hvis du har WebOS over 5.0 LG TV 2020-2023

Instruksjonene vil være litt annerledes hvis du har WebOS 5.0 eller 6.0. Faktum er at nå må du bruke LG ThinQ-applikasjonen. For å gjøre dette må du:

Registrer TV-en din hos Alexa

 • Last ned og installerLG ThinQ-applikasjonpå smarttelefonen og logg på LG-kontoen din.
 • Du må da koble TV-en til appen. For å gjøre dette, klikk på+ Legg til enhet. Du har to alternativer for synkronisering:
  • Skann QR-en.
  • VelgealternativerEnheten manuelt.
 • Velg et hvilket som helst alternativog legg til enheten din i LG ThinQ-appen.
 • Hvis du gjorde alt riktig, vises detvelkomstskjerm,som vil signalisere at din LG Smart TV har blitt med i appen.
 • Deretternedlastingapp på smarttelefonen dinAmazon Alexaog logg inn på kontoen din.
 • Klikk deretter på i Alexa-appenMer.
 • Derfra velger du et alternativFerdigheter og spill.
 • Velg søk og søkLG ThinQ. Når du finner elementet du vil ha, trykker du påAKTIVERT Å BRUKE.
 • Tilhørerlogg inn på din LG-kontoog følg instruksjonene på skjermen.
 • Discover Devices-siden åpnes automatisk for deg. Trykk påOPPDANN ENHETER.
 • Velg din TVfra listen.
 • Du skal se en melding på TV-en din om at den er koblet til LG ThinQ-ferdigheten.
 • Nå kan du kontrollere TV-en med Alexa-appen.

Som du kan se, er den andre delen av instruksjonene veldig lik trinnene for WebOS 4.0 eller WebOS 4.5.

Når du har satt opp Alexa og LG ThinQ, kan du også kontrollere andre LG-enheter gjennom Alexa ved å bruke LG ThinQ smarthjemprogramvare. Hvis du for eksempel har en LG robotstøvsuger, kan du bruke Alexa til å sende en kommando til støvsugeren fra TV-en for å starte rengjøringen.

Sette opp Alexa på en LG TV (TV som et Alexa-punkt)

Hvis du bare vil bruke Alexa til å kontrollere TV-en og bruke Alexa på TV-en til å kontrollere andre enheter i hjemmet som allerede er koblet til Alexa, kan du pare TV-en din med Alexa. Kobling til LGs smarthusprogram (LG ThinQ) er valgfritt. For eksempel har du bare en LG TV og du planlegger ikke å bruke noen andre LG-enheter.

I dette tilfellet gjør du bare følgende:

 • Trykk på Alexa ringeknappen på fjernkontrollen.
 • Godta brukeravtalen.
 • Start Amazon-appen på telefonen din for å skanne QR-koden eller gå til adressen du ser på TV-en din; dette er Alexa-tilknytningssiden.
 • Skriv inn koden som vises på TV-en i det aktuelle feltet på smarttelefonsiden som åpnes.
 • Godta Amazon-kontrakten
 • du får en melding om at Alexa er koblet til TV-en din.
Jak podłączyć Alexę do LG Smart TV (3)
Jak podłączyć Alexę do LG Smart TV (4)

Hvorfor du ikke kan koble Alexa til LG Smart TV og hvordan du fikser det

Du kan kanskje ikke koble Alexa til din LG Smart TV av flere grunner. Her er noen av de vanligste årsakene og hvordan du kan fikse dem:

 • Inkompatibel LG Smart TV-modell: Ikke alle LG Smart TV-er er kompatible med Alexa. Hvis du har en LG Smart TV som har WebOS under 4.0 eller hvis den ikke har LG ThinQ AI, vil den ikke være kompatibel med Alexa. For å fikse dette, må du oppgradere til en kompatibel LG Smart TV.
 • LG Smart TV er ikke koblet til Wi-Fi: Alexa krever at LG Smart TV er koblet til Wi-Fi for å fungere. Hvis din LG Smart TV ikke er koblet til Wi-Fi, kan ikke Alexa kommunisere med TVen. For å fikse dette, koble LG Smart TV til Wi-Fi-nettverket.
 • LG Smart TV er ikke registrert i LG ThinQ-appen: For å bruke Alexa med din LG Smart TV må du registrere TV-en i LG ThinQ-appen. Hvis TV-en ikke er registrert, vil ikke Alexa kunne kontrollere TV-en. For å fikse dette, last ned LG ThinQ-appen på smarttelefonen eller nettbrettet og registrer din LG Smart TV med appen.

Oppsummert, hvis du ikke kan koble Alexa til din LG Smart TV, bør trinnene ovenfor hjelpe deg med å feilsøke og fikse problemet. Hvis du fortsatt har problemer, anbefales det å kontakte LG kundeservice for ytterligere hjelp.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated: 09/01/2024

Views: 6027

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.