Perfekt sammenkobling: Oppdag Insignia Xfinity fjernkontrollkoder (2023)

Hvis du er som folk flest, har du sannsynligvis en hel haug med fjernkontroller spredt rundt i huset ditt. Det er en for TV-en, en for kabelboksen, en for DVD-spilleren ... listen fortsetter og fortsetter.

Men hva om vi fortalte deg at du kunne forenkle ting og kontrollere alle enhetene dine med bare én fjernkontroll? Gå inn på Insignia Xfinity-fjernkontrollen – en elegant og hendig liten gadget som vil gjøre livet ditt mye enklere.

Nøkkelen til å få Insignia Xfinity til å fungere er selvfølgelig å ha de riktige kodene programmert inn i den. Disse kodene forteller i hovedsak fjernkontrollen hvilken enhet den må kontrollere og hvordan den skal gjøres.

Og selv om det kan høres ut som en skremmende oppgave, ikke bekymre deg – vi er her for å hjelpe. I denne guiden vil vi lede deg gjennom alt du trenger å vite om Insignia Xfinity-fjernkoder, fra hvordan du finner dem til hvordan du programmerer dem.

Hvordan sette opp Xfinity Remote?Metoden du bruker for å konfigurere Xfinity-fjernkontrollen for bruk med Insignia TV-en din vil avhenge av om Xfinity-fjernkontrollen inneholder en "oppsett"-knappen.

Det er også alternative konfigurasjoner mulig med en mikrofonutstyrt smart-TV-fjernkontroll.

Fjernkontroll uten oppsettknappHold inne taleknappen (den lille mikrofonen) og si "Program fjernkontroll” hvis TV-en din har blitt paret for talefunksjoner, men fjernkontrollen ikke svarer på TV-kommandoer.

Et annet alternativ er å navigere til "Eksterninnstillinger" og konfigurere det der, ved å følge instruksjonene på skjermen.

Insignia Xfinity fjernkontrollkoderMuligheten til å pare Xfinity-fjernkontrollen din er nyttig selv om du ikke har koden.

Xfinity tilbyr en rekke koder, som hver er spesifikke for et annet merke og modell av fjernkontroll.

Se nedenfor for en oversikt over gruppene og deres relative antall.

Hvordan fikse problemer med Xfinity Remote?Hvis du har problemer med å pare fjernkontrollen, har vi skissert noen vanlige problemer og hvordan du kan fikse dem.

Sett fjernkontrollen tilbake til fabrikkinnstillingene
Batterilevetid: Verdt en sjekk
Sjekk at sensoren ikke er blokkert

Sideinnhold

Hvordan sette opp Xfinity Remote?

Tro det eller ei, det er faktisk ganske enkelt å pare Xfinity-fjernkontrollen med din Insignia smart-TV.

Først må du finne den riktige koden for enheten din. Ikke bekymre deg, dette er ikke så komplisert som det høres ut. Den enkleste måten å gjøre dette på er å gå over til Xfinity-nettstedet og søke etter enhetens merke og modellnummer. Når du har fått det, vil nettstedet gi deg den tilsvarende koden - easy peasy.

Deretter slår du på enheten du vil kontrollere og holder nede Setup-knappen på Insignia Xfinity-fjernkontrollen til LED-lyset blinker to ganger. Deretter skriver du inn koden du fant tidligere ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. Hvis koden er riktig, vil LED-lyset blinke to ganger igjen.

Til slutt, test ut fjernkontrollen for å sikre at alt fungerer som det skal. Hvis enheten din reagerer på fjernkontrollen, gratulerer du – du har konfigurert den! Hvis ikke, prøv å skrive inn koden på nytt eller søk etter en annen på Xfinity-nettstedet.

Følg disse detaljerte trinnene for å komme i gang:

Å pare Xfinity-fjernkontrollen med en oppsettknapp er som en kamp laget i teknologihimmelen. Med bare noen få enkle trinn kan du enkelt programmere fjernkontrollen til å fungere med TV-en, kabelboksen, lydplanken og alle andre kompatible enheter du har i underholdningsoppsettet.

Først må du kontrollere at TV-en er på og at Xfinity-fjernkontrollen er i "TV-modus". Deretter trykker du og holder inne oppsettknappen til LED-lyset blinker to ganger. Deretter skriver du inn koden for TV-en din med tallknappene på fjernkontrollen. Hvis koden er riktig, vil LED-lyset på fjernkontrollen blinke to ganger igjen, og TV-en din skal nå være synkronisert med fjernkontrollen.

Men vent, det er mer! Hvis du har andre enheter du vil programmere fjernkontrollen til å fungere med, for eksempel en lydplanke eller DVD-spiller, gjentar du bare den samme prosessen med den tilsvarende koden for hver enhet.

Så enten du bestemmer deg for en filmkveld eller bare prøver å kanalsurfe med letthet, er det en spillskifter å koble Xfinity-fjernkontrollen med en oppsettknapp. Ikke mer fomling med flere fjernkontroller eller slit med å finne den rette knappen – bare len deg tilbake, slapp av og nyt showet.

Perfect Pairing: Discover Insignia Xfinity Remote Codes (1)

Fjernkontroll uten oppsettknapp

Hvis du har en Xfinity-fjernkontroll uten en oppsettknapp, ikke bekymre deg – du kan fortsatt pare den med TV-en din med bare noen få enkle trinn. Dette er hvordan:

Slå først på TV-en og sørg for at Xfinity-fjernkontrollen er i "TV-modus". Trykk deretter og hold inne "Xfinity"-knappen og "Info"-knappen samtidig til LED-lyset øverst på fjernkontrollen skifter fra rødt til grønt.

Deretter skriver du inn koden for TV-en din med tallknappene på fjernkontrollen. Hvis koden er riktig, vil LED-lyset på fjernkontrollen blinke grønt to ganger, noe som indikerer at fjernkontrollen nå er synkronisert med TV-en din.

Hvis den første koden ikke fungerer, ikke bekymre deg - det er vanligvis flere koder tilgjengelig for hvert TV-merke. Bare gjenta prosessen med neste kode til du finner den som fungerer for TV-en din.

Perfect Pairing: Discover Insignia Xfinity Remote Codes (2)

Insignia Xfinity fjernkontrollkoder

Hvis du ikke kjenner sammenkoblingskoden for Xfinity-fjernkontrollen din, er det fortsatt nyttig å lære hvordan du parer den.

Flere koder er tilgjengelige fra Xfinity, hver unike for den eksterne modellen og produsenten. Kategoriene og deres respektive identifikasjonsnummer er oppført nedenfor.

Xfinity fjernkontrollInsignia-koder
XR2, XR5, XR11, XR1512049, 11756, 10171, 11564, 10885, 11780, 12434, 10706, 11892, 11326, 11204, 11641, 11785, 115202, 115202, 115202, 11517 463, 12263, 12264, 12267, 11660, 11385, 12751, 12417, 11463, 12282, 10842, 10178, 11603
Digital adapterFjernkontroll10171, 11780, 11204, 11326, 11641, 11517, 11785, 11892, 12002, 11963, 10463, 11660, 11385, 11707, 11756, 11756,
Sølvfjernkontroll Grå OK-knapp0463, 0171, 1756, 0842
Sølv fjernkontroll Rød OK-knapp
10171, 12002, 11204, 11963, 10463, 11756, 11463, 10842, 11993
Spectrum og Tracer fjernkontroller12049, 11423, 10463, 10171, 11204, 11326, 11385, 11517, 11660, 11892, 11963, 12002, 12417

Alternativt kan du prøve å koble til en universalfjernkontrollmed Insignia TV hvis du fortsatt har problemer.

Hvordan fikse problemer med Xfinity Remote?

Hvis du har problemer med Xfinity-fjernkontrollen, er det noen feilsøkingstrinn du kan ta for å prøve å løse problemet:

 1. Sjekk batteriene:Sørg for at batteriene i fjernkontrollen er friske og riktig satt inn.
 2. Start kabelboksen på nytt:Koble kabelboksen fra strømuttaket og vent i 30 sekunder før du kobler den til igjen. Dette kan hjelpe til med å tilbakestille systemet og fikse eventuelle problemer.
 3. Koble fjernkontrollen på nytt:Hvis fjernkontrollen fortsatt ikke fungerer, prøv å pare den på nytt med kabelboksen. Trykk og hold inne "Setup"-knappen på fjernkontrollen til LED-lyset blir grønt, og skriv deretter inn koden som vises på TV-skjermen.
 4. Se etter forstyrrelser: Msørg for at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og kabelboksen som kan forstyrre signalet. Prøv også å bevege deg nærmere kabelboksen for å se om det hjelper.
 5. Bytt ut fjernkontrollen:Hvis ingen av disse trinnene fungerer, kan det være på tide å bytte ut Xfinity-fjernkontrollen. Du kan bestille en ny fjernkontroll fra Xfinity eller kjøpe en fra en butikk som fører Xfinity-utstyr.

Hvis du fortsatt har problemer etter å ha prøvd disse trinnene, kan du kontakte Xfinity kundestøtte for ytterligere hjelp.

Perfect Pairing: Discover Insignia Xfinity Remote Codes (3)

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Insignia TV mistet signalet, hvordan kan jeg gjenopprette det?

Svar: Det kan være behov for en HDMI-tilbakestilling på TV-en hvis den har problemer med å motta en HDMI-tilkobling fra en HDMI-port.

Koble fra TV-en og eventuelt tilleggsutstyr fra den er nødvendig for å tilbakestille HDMI-innstillingene. Deretter kobler du fra og igjen hver av HDMI-kablene. Og til slutt, sørg for at alt er koblet til og får strøm.

Spørsmål: Hva kan jeg gjøre med en defekt fjernkontroll?

Svar:Det er viktig å sjekke fjernkontrollen og sørge for at ingen av knappene sitter fast eller sitter fast. Batterikontaktene på fjernkontrollen kan være skitne.

Ta ut batteriene, tørk av kontaktene på fjernkontrollen med en bomullspinne fuktet i alkohol, og skift deretter ut batteriene.

Spørsmål: Hvordan starter jeg TV-en på nytt manuelt?

Svar:Å utføre en omstart tilsvarer å koble fra og koble til strømmen til TV-en. Systemomstart kan nås fra strømmenyen under Innstillinger på TV-en.

For å starte på nytt, velg det alternativet og trykk deretter OK.

Konklusjon

 • Metoden du bruker for å konfigurere Xfinity-fjernkontrollen for bruk med Insignia TV-en din vil avhenge av om Xfinity-fjernkontrollen inneholder en "oppsett"-knappen. Det er også alternative konfigurasjoner mulig med en mikrofonutstyrt smart-TV-fjernkontroll.
 • Hold inne taleknappen (den lille mikrofonen) og si "Program fjernkontroll” hvis TV-en din har blitt paret for talefunksjoner, men fjernkontrollen ikke svarer på TV-kommandoer.
 • Muligheten til å pare Xfinity-fjernkontrollen din er nyttig selv om du ikke har koden. Xfinity tilbyr en rekkekoder, som hver er spesifikke for et annet merke og modell av fjernkontroll.
 • Hvis du har problemer med å pare fjernkontrollen, sjekk batteriene og om sensoren ikke er blokkert.

Andre artikler

 • Wyze vs. Nest-termostat (velg med omhu!)
 • Hvor mange års garantidekning kan du forvente av Hisense TV-er? (Finne ut!)
 • Slik slår du på TCL TV-en uten fjernkontroll (følg disse trinnene!)

Ikke hat – automatiser

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 13/11/2023

Views: 5820

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.